Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 43

II Kryterium Uliczne im. F.Rawskiego - 15.08.2010

niedziela, 01 sierpień 2010 19:43

Informujemy że dnia 15 sierpnia odbędzie się II edycja Kolarskiego Kryterium Ulicznego im. Feliksa Rawskiego. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem:

 

Regulamin II Kolarskiego Kryterium Ulicznego im. Feliksa Rawskiego Mińsk Mazowiecki  15.08.2010

I. Cel imprezy:

Promocja miasta i powiatu mińskiego;
Popularyzacja kolarstwa wyczynowego;
Propagowanie aktywnego spędzania czasu dla amatorów;
Promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczeństwa naszego miasta.

II. Organizatorzy wyścigu:

MOSiR Mińsk Mazowiecki, Kolarska Grupa Dynamo;
Muzeum Ziemi Mińskiej.

III. Termin i miejsce wyścigu:

Zawody w formie kryterium ulicznego zostaną rozegrane dnia 15.08.2010r. (niedziela), w godz. 12:30-18:30 w Mińsku Mazowieckim.
Biuro zawodów mieścić się będzie przy Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul Konstytucji 3 Maja i czynne będzie w godz. 12:30 - 18:30.

IV. Przebieg trasy:

Zawody odbędą się przy zamkniętym ruchu ulicznym, na czas trwania wyścigów, na pętli o długości 3000 metrów, biegnącej ulicami: Kościuszki, Wyszyńskiego, Spółdzielcza, Mireckiego, Konstytucji 3 Maja.

V. Charakter wyścigu:

Wyścig w formie kryterium ulicznego.
Za wygranie pośrednich okrążeń przewidziane są premie finansowe.
Zawodnicy ze stratą powyżej 4 minut do czołówki będą wycofywani z wyścigu.
Start ostry zostanie poprzedzony „rundą honorową” – przejazd kolarzy, sponsorów, reprezentantów władz lokalnych i mieszkańców miasta i powiatu na długości jednego okrążenia trasy.
Więcej szczegółów dotyczących rozgrywanych wyścigów, m.in. premiowane okrążenia dla poszczególnych kategorii oraz wysokość premii zostanie podanych na odprawie technicznej przed startem.

VI. Nagrody:

Z każdej kategorii (kobiety OPEN, junior młodszy, junior, elita, masters I, masters II, masters III, masters IV) pierwszych trzech zawodników na finiszu kryterium ulicznego otrzyma puchary i nagrody rzeczowe
Dla pierwszych trzech zawodników, w kategoriach: kobiety OPEN, junior młodszy, junior, elita, masters (wszystkie grupy masters), na ustalonych lotnych finiszach przewidziane są premie finansowe.
Dodatkowo w ramach zawodów nagrodzonych zostanie trzech najszybszych Mińszczan.

VII. Warunki uczestnictwa:

zgłoszenie zawodników w biurze zawodów w dniu zawodów;
uiszczenie opłaty startowej w kwocie 20,00zł;
posiadanie sprawnego standardowego roweru szosowego oraz kasku sztywnego;
pisemna zgoda rodziców lub opiekunów od zawodników niepełnoletnich.

VIII. Kategorie wiekowe:

Kobiety:
         OPEN - 17 lat i starsze, 1993 rok urodzenia i starsze.
Mężczyźni:
         Junior młodszy - 15-16 lat, 1994-1995 rok urodzenia,
         Junior - 17-18 lat, 1992-1993 rok urodzenia,
         Elita - 19-29 lat, 1991-1981 rok urodzenia.
         Masters I – 30-39 lat, 1980-1971 rok urodzenia
         Masters II - 40-49 lat, 1970-1961 rok urodzenia
         Masters III – 50-59 lat, 1960-1951 rok urodzenia
         Masters IV - 60 lat i starsi, 1950 i starsi.

IX. Finansowanie:

Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator.
Koszty dojazdu, wyżywienia zawodników i osób towarzyszących pokrywają zainteresowane osoby.
Wysokość opłaty startowej wynosi 20,00zł.

X. Informacje dodatkowe:

Komisja sędziowska wyznaczona jest przez MWZkol.
Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną.
Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw niebezpiecznych wypadków we własnym zakresie i uczestniczy w wyścigu na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników wyścigów i osób towarzyszących.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
W stosunku do zawodników wykraczających poza regulamin wyścigu stosowane będą kary określone przepisami sportowymi PZKol.
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie oraz w zależności od ilości zgłoszeń zawodników w danej kategorii może podjąć decyzje, co do podziału przyznanych nagród.
Zawodnik startujący w wyścigu automatycznie akceptuje zapisy niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych i wizerunku wyłącznie dla celów promocji imprezy
W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.

XI. Najbliższe szpitale:
     SPZOZ Szpital Powiatowy, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 758-30-01

Program wyścigu:

godz. 12:30-13:30 - zapisy uczestników w biurze zawodów na listy startowe;
godz. 13:40 -  odprawa techniczna;
godz. 14:00 - runda honorowa zawodników, sponsorów, reprezentantów władz i mieszkańców;
godz. 14:30 - start kategorii: Junior Młodszy, Kobiety OPEN, Masters III i Masters IV;
godz. 15:50 -  start kategorii Junior, Elita, Masters I i Masters II;
godz. 18:30  -  dekoracja zwycięzców.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela w imieniu organizatorów wyścigu p. Jacek Tomkiewicz: tel. 604 631 851 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE

Jacek Tomkiewicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
604-631-851Lubią nas:

Sponsorzy

 
 
 

Informacje

Polityka prywatności
Fanpage
Kontakt: 604-631-851
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.